Arabuluculuk Hizmeti

Ortak Hukuk Bürosu, Kadrosunda bulunan Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline Kayıtlı uzman arabulucuların bilgi ve tecrübeleri ile; müvekkillerinin arabuluculuk çözüm yöntemi aşamalarında ihtiyaç duyacakları gerekli tüm hukuki hizmetleri verir.

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) nezaretinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur. Ülkemizde dava şartı arabuluculuk müessesi 6325 sayılı yasa ile getirilmiştir.

Arabuluculuk, “dava şartı arabuluculuk” ve “ihtiyari arabuluculuk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

circle   Dava Şartı Arabuluculuk: Bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır. Dava Şartı arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Ticari davalar, Tüketici Uyuşmazlıkları ve iş davalarına konu olan bazı talepler (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaşlar vb.) zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

circle   İhtiyari Arabuluculuk: İhtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir. Taraflar üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir.

1

ADRES

Sakarya Mah. Ulu Cad. 2. Sezen Sk. No: 9 D:1-2-3-4  Osmangazi, Bursa

EMAIL

TELEFON

(0224) 2525235

SOSYAL MEDYA