Gayri Menkul & Kira Hukuku

Ortak Hukuk Bürosu ; Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile diğer yasal mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ortaya çıkan gayrimenkul ve kira uyuşmazlıklarının çözümünde hizmet vermektedir.

Bu kapsamda ;

circle  Gayrimenkul Alım – Satım Sözleşmelerinin hazırlanması ve süreçlerin takibi,

circle  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ,

circle  Eser Sözleşmeleri ,

circle  Ortaklıklığın Satış Suretiyle Giderilmesi,

circle  Ön Alım Hakkı Davası,

circle  Vefa Hakkı,

circle  Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar,

circle  Tasarrufun İptali Davaları,

circle  Muvazaaya Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davaları ,

circle  El Atmanın Önlenmesi ve Ecri Misil Davaları,

circle  Kira Sözleşmesi Hazırlanması ve Süreçlerin takibi,

circle  Kira Sözleşmesinden kaynaklanan dava ve uyuşmazlıkların takibi,

circle  Kira Uyarlama Davası gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

6

ADRES

Sakarya Mah. Ulu Cad. 2. Sezen Sk. No: 9 D:1-2-3-4  Osmangazi, Bursa

EMAIL

TELEFON

(0224) 2525235

SOSYAL MEDYA