Haksız Rekabet Hukuku

circle  İşletmenizi ya da mallarınızı, iş ürünlerinizi, fiyatlarınızı, faaliyetlerinizi veya ticari işlerinizi yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülüyorsa,

circle  Ticari faaliyetlerinizdeki rakipleriniz kendi işletmesi, ürünleri, faaliyetleri, stokları, satış kampanyaları hakkında gerçeğe uygun olmayan beyanlar veriyorsa,

circle  Rakibiniz işletmesi ya da ürünü hakkında ödül almadığı halde kendisini ödül almış gibi ya da o konuda özel bir yeteneği olmadığı halde o yeteneğe sahipmiş gibi gösteriyorsa;

circle  İşletmeniz, mallarınız, iş ürünleriniz, faaliyetleriniz veya işleriniz ile karıştırılmasına sebebiyet veren davranışlarda bulunuyorsa,

circle  Rakibiniz kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, sizi gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere sizin tanınmışlığından yararlanacak şekilde, mallarınız, iş ürünleriniz ya da fiyatlarınızla karşılaştırarak kendisini öne geçiriyorsa,

14

circle  Rakibiniz seçilmiş bazı mallarını, iş ürünlerini veya faaliyetlerini birden çok kereler gerçek tedarik fiyatının altında satışa sunuyorsa, bu sunumlarını reklamlarda özellikle vurguluyorsa ve müşterilerini kendi ya da sizin yetenekleriniz hakkında yanıltıyorsa,

circle  Rakibiniz satışa sunduğu ürüne ek özellikler ilave ederek, satışa sunulan ürünün gerçek değerini yüksek gösteriyorsa,

circle  Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlıyorsa,

circle  Rakibiniz mallarının, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizliyor ve bu şekilde müşteriyi yanıltıyorsa,

circle  Rakibiniz taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki işlemlere ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmiyor, peşin veya toplam satış fiyatını ya da taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti belirtmiyorsa,

circle  Rakibiniz tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmiyor veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmuyorsa,

circle  Rakibiniz işletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredisi sözleşmelerinde konuya, fiyata ödeme şartlarına, sözleşme süresine, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanıyorsa,

circle  Rakibiniz müşterilerinizle yaptığınız sözleşmeleri kendisi ile yapılması amacıyla, müşteriyi sözleşmeye aykırı davranmaya yöneltiyorsa

circle  Rakibiniz sizin işçilerinize, vekillerinize ve diğer yardımcı kişilerinize, görevlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yönelterek yararlar sağlıyorsa, kendisine çıkar sağlamaya çalışıyorsa,

circle  Rakibiniz sizin işçilerinizi, vekillerinizi veya diğer yardımcı kişilerinizin bilgisi dâhilindeki üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltiyorsa,

circle  Rakibiniz kendisi ile sözleşme yapılabilmesi için taksitle satış, peşin satış veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcınızın veya kredi alan kişinin, bu sözleşmeden caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcınızın bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltiyorsa,

circle  Rakibiniz sizin iş ürünlerinizden yetkisiz yararlanıyorsa

 

Yukarıda sıralanan ancak bunlarla da sınırlı olmayan ticari rekabete aykırı olan her türlü davranış haksız rekabettir.

 

Ortak Hukuk Bürosu ;

circle  Haksız rekabet eylemini işleyen gerçek kişi ya da tüzel kişiye karşı haksız rekabetin ortadan kaldırılması için noter aracılığıyla ihtarname hazırlanması

circle  Haksız rekabetin varlığının mahkeme kanalıyla tespit davasının açılması

circle  Haksız rekabetin ortadan kaldırılması davası

circle  Haksız rekabetten doğan zararların giderilmesi amacıyla tazminat davalarının açılması

circle  Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçelerinin hazırlanması ve buna bağlı hukuki süreçlerin ifasında hizmet vermektedir.

ADRES

Sakarya Mah. Ulu Cad. 2. Sezen Sk. No: 9 D:1-2-3-4  Osmangazi, Bursa

EMAIL

TELEFON

(0224) 2525235

SOSYAL MEDYA