İcra ve İflas Hukuku

Ortak Hukuk Bürosu; Konkordato ve Borçların Yeniden Yapılandırılması başta olmak üzere İcra ve İflas Hukuku kapsamına giren tüm Alacak – Borç yönetimi ,  ve tahsilatı konularında başarılı çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda İİK Mad. 277 vd hükümleri gereğince açılan Tasarrufun İptali Davaları , Menfi Tespit ve Alacak Davaları vs. Konularda da hukuki hizmet verilmektedir.

ADRES

Sakarya Mah. Ulu Cad. 2. Sezen Sk. No: 9 D:1-2-3-4  Osmangazi, Bursa

EMAIL

TELEFON

(0224) 2525235

SOSYAL MEDYA